Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Srbija Projekat Lokalni poziv ka EU: Podrška za mobilizaciju zajednice
 
 

Projekat Lokalni poziv ka EU: Podrška za mobilizaciju zajednice

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) sa partnerima, Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, poziva autentične formalne i neformalne lokalne inicijative koje rade u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti da putem platforme promeni.rs prijave svoje akcije u okviru konkursa Podrška za mobilizaciju zajednice, a koji se realizuje uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji.

 

Partneri će podržati do 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra koje su usmerene na konkretne potrebe građana u svojim zajednicama u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Kroz oblast vladavine prava podržavamo lokalne akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Kroz konkurs podržavamo i lokalne akcije koje su usmerene na polje kulturne raznolikosti sa fokusom na jačanje svesti o delu istog društva u celini, stvaranju trajnih oblika političke i društvene integracije. Duboko verujući da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale, kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama.

Verujemo da promena dolazi odozdo prema gore i da nosioci promena nisu pojedinci već udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative.

Naša podrška lokalnim inicijativama usmerena je na razvoj i odbranu četiri tipa resursa u zajednici:

 ljude (uključujući informacije i znanje),

 infrastrukturu (stare zgrade i slično),

 prirodne resurse (reka, planina, šuma, voda, vazduh...)

 kulturnu baštinu i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

Naša filozofija promene je oslonjena na potrebe građana i građanki, a ne isključivo na njihova prava, zato želimo da stignemo do autentičnih lokalnih inicijativa iz različitih lokalnih zajednica u svim regionima Srbije. Više informacija o uslovima, realizaciji i kriterijumima konkursa možete pronaći na ovom linku.

Projekat ,,Lokalni poziv ka EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

This content has been locked. You can no longer post any comment.