Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu KG info Medijske kuće
 
 

Medijske kuće

Prve novine u Srbiji , uz blagoslov kneza Miloša Obrenovića, ugledale su "svetlo dana" 5.januara 1834.godine u Kragujevcu, pod nazivom NOVINE SRBSKE . I tako "Serbija i izdavanje novina u sredi svojoj doživi, koji nikad dosad nije bilo...", a Kragujevac, prva prestonica moderne Srbije , postade "kolevka srpske štampe". Iako nepismen, svojom seljačkom bistrinom, prepredenošću i upornošću, knez Miloš je smatrao da treba odgovoriti potrebi da se na neki način saznaju najnovije vesti iz zemlje i inostranstva na verodostojan način. I pored toga, Miloš je savetovao svog urednika da bi bolje bilo, da se u novinama piše o tome šta se dešava van Srbije, jer rekao je "Pametni novinari o svojoj državi malo pišu".

Prve novine uređivao je "gospodin sekretar knjažeski inostrani dela" Dimitrije Davidović. List je izlazio jednom nedeljno a izdavač je bila Državna štamparija, pa su zbog toga smatrane državnim glasilom. Naime, to je bio politički list koji je u isto vreme imao i ulogu službenog glasila.

NOVINE SRBSKE , su u Kragujevcu štampane do polovine 1835. godine, kada se štamparija seli u Beograd. Imajući u vidu promene u uređivačkoj koncepciji, kao i oscilaciju čitanosti, prve srpske novine, uspele su da se održe na tržištu štampe sve do 1919. godine.

Devedestih godina XIX veka u Kragujevcu radi više štamparija u kojima se štampa petnaestak listova različitog sadržaja, od izrazito stranačkog do nezavisno - informativnog i kulturnog. Neki od njih su VESNIK KRAGUJEVAČKE OPŠTINE, zatim, GLAS ŠUMADIJE - list za politiku, privredu i književnost, KRAGUJEVAČKI GLASNIK, ŠUMADISKI LIST, POTPORA označeni kao list za narodne interese, DUHOVNA ZRNCA I PROSVETA.Kragujevačke novine bile su preteča moderne srpske štampe.

(preuzeto iz knjige Kragujevačka štampa XIX veka - autora Dr Tatjane Vulić)

Zahvaljujući tome, Kragujevac je danas apsolutno medijski pokriven.

Grad Kragujevac je osnivač gradske televizijsko - informativne kuće ( RTK ). Javno preduzeće RTK bavi se radio - televizijskom delatnošću i u svom sastavu ima Televiziju i Radio.

U Kragujevcu funkcioniše veliki broj privatnih radio i televizijskih stanica, neke od njih su:

 • Televizija Kanal 9
 • Radio - televizija IN
 • TV Lider
 • Radio Zlatousti
 • Radio Bis
 • Radio Bravo
 • Radio 34
 • Radio Stari Grad
 • Nedeljni informativni list “Svetlost“
 • Nedeljne novine Kragujevačke Časopis za književnost, umetnost i kulturu “Koraci“


U gradu rade i brojna dopisništva:

 • Radio televizije Srbije (televizija i radio)
 • B 92
 • Avala
 • Blic
 • Politika
 • Danas
 • Večernje novosti
 • PRESS
 • TANJUG
 • BETA
 • FONET
 • BBC

Tekst je u potpunosti preuzet sa zvaničnog web sajta grada - www.kragujevac.rs